Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bankacılık ve Sigortacılık

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

 

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

 

Bankacılık ve Sigortacılık sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam etmesi, bankacılık ve sigortacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir.

 

Banka ve diğer finans kurumları ülke ekonomisinin en önemli aktörleri olduğundan bu alanlarda yarattıkları iş imkanları her dönem cazibesini korumaktadır. Bu kurumların fonlarının yönlendirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda tartışılmaz bir öneme sahip olmasından dolayı bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.  2008 yılında başlayan ve kısa zamanda gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen global ekonomik krizden ülkemizin olumlu ayrışmasında en önemli faktörlerden birisi sağlam ve güçlü bir yapıya sahip bankacılık sektörünün varlığıdır. Bu olumlu yapı, dünyanın dev banka ve sigorta kurumlarının ülkemize kısa zaman içerisinde ortaklık ve satın alma şeklinde yatırım yapmalarını da sağlamıştır. BDDK açıklamalarına göre bankacılık sektöründe 20’nin üzerinde lisans talebi incelenmekte ve sektördeki mevcut bankalar da şube sayısını arttırarak gelecekteki rekabete hazırlık yapmaktadırlar. Tüm bu gelişmeler bize gerek bankacılık gerekse sigortacılık alanında yakın gelecekte önemli iş fırsatlarının olduğunu göstermektedir.

 

Yukarıda bahsedilen gelişmeler ışığında; Üniversitemiz bünyesinde 2012 yılında açılan “Bankacılık ve Sigortacılık” programı; birinci öğretime 60 öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 60 kişilik kontenjanların tamamı dolmuş, bunun üzerine ikinci öğretim açılması için hazırlanan rapor Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.

 

Ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirecek olan “Bankacılık ve Sigortacılık” programı, ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğretim vermektedir. Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur.

 

Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle ÖSYM tarafından yerleştirilmekte, diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilmektedirler.

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finansal enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen, özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu program bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, titizlikle belirlenen ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara, öğrencilerimizi hazırlama amacını da gütmektedir.

 

Bölüm mezunları özellikle, aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında geniş iş ve staj olanaklarına sahiptirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler,  DGS sınavlarına girerek, başta Bankacılık ve Finansman lisans bölümleri olmak üzere, Aktüerya, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da, kamuda çalışabilmektedir.

 

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı Önlisans Diploması verilmektedir.

 

Öğrencilerimizin sektörle ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları açısından, eğitim süresi boyunca, ilgili işyerlerinde haftanın belli günlerinde çalışmalarına yönelik uygulama dersleri müfredat kapsamındadır. Ayrıca, zorunlu toplam 30 günlük mesleki staj öngörülmüştür.

 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği, Meslek Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. Ayrıca bu kanun kapsamında Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları Sigortacılık Sektöründeki sınavlarda, işe alımlarda 4 yıllık fakülte mezunları ile aynı haklara sahiptirler.